Lisanssız Kullanım Bildir
Lisanssız Kullanım Bildir
 
Lisanssız Kullanım Bildirmek için Tıklayın
 


ANLAŞ OTOMASYONA ihbarda bulunursam, adım gizli kalacak mı?
Yapacağınız ihbarla ilgili olarak tüm kimlik bilgileriniz, ANLAŞ OTOMASYON tarafından “gizli bilgi” kapsamında korunmaktadır. Kanun tarafından mecbur kılınmadıkça, ihbarınızla ilgili kimlik bilgileriniz kimse ile paylaşılmamaktadır

 
.
İhbarı yapmamdan sonra ne olacak?
Gizli ihbar formunda «Lisanssız kullanım» ile ilgili olay hakkındaki bilgilere ayrıntılı olarak yer vermenizi rica ediyoruz. ANLAŞ OTOMASYON, kendisine yapılan bir ihbarı “hassas bir olay” olarak öncelikle değerlendirmeye almakta, ihbar önce, ilgili yöneticiler tarafından değerlendirilmekte, gerekli araştırmalar yapılmaktadır. Araştırmalar sonunda yasa dışı yazılım kullanma olayını doğrulayacak başka deliller de elde edilmesi halinde, ihbar dosyası tüm bilgilerle birlikte ANLAŞ OTOMASYON Hukuk Bürosu’na aktarılmaktadır. ANLAŞ OTOMASYON Hukuk bürosu tarafından konu değerlendirilmekte, olayın kapsamı, boyutlarına göre tazminat ve cezai hukuk prosedürleri başlatılmaktadır. Hukuki prosedür, yasa dışı lisanssız kullanım konusu yazılımın lisans bedelinin üç katının tazmini ve varsa sair zararların tazminini içermektedir. Cezai prosedür ise, yasa dışı lisanssız kullanımla ilgili faillere, bu suça yardım edenlere, lisanssız yazılımı kullananlara vb. karşı Emniyet Müdürlüklerinin Bilişim Şubeleri tarafından, suç mahallinde yapılacak “arama”, ceza davası açılması ve faillerin cezalandırılması vb. işlemleri içermektedir.
 

İhbarımın elinize ulaştığının teyidini nasıl alabilirim?
Formu doldurduğunuzda kaydınızın yapıldığına dair ekranda mesaj görüntülenecektir. Bu, ihbarınızın bize ulaştığı anlamına gelmektedir.
 
Lisanssız yazılım kullanımında cezai yaptırımlar nelerdir?
Ülkemizde yazılım telif hakları başta Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, marka mevzuatı olmak üzere birçok kanun ve yönetmelik kapsamında korunmaktadır. Yazılımın eser olduğu ve bu eserin üreticilerinin telif haklarının korunacağı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında belirtilmiştir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen "Bilişim Alanında Suçlar" çerçevesinde, bilgisayar kullanılarak işlenen suç faillerinin cezalandırılması öngörülmektedir. Öte yandan lisanssız yazılım kullanımı, Türk Ticaret Kanunu kapsamında da haksız rekabet suçu teşkil etmektedir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca sahibinin yazılı izni alınmadan bir yazılımın; çoğaltılması, değiştirilmesi, dağıtılması, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilmesi, depolanması, ticari amaçla satın alınması, kişisel kullanım amacı dışında elde bulundurulması, kullanılması, kiralanması, ödünç verilmesi gibi eylemler suç sayılmaktadır. Bu suçları işleyenler 5 yıla kadar hapis cezası; 3 yıla kadar meslekten men; çoğaltmada kullanılan veya kopya yazılımların yüklenmiş olduğu bilgisayarlara veya elde edilen kazanca el konulması gibi yaptırımlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Lisanssız olarak yazılım satan failler için verilecek ceza artırılmaktadır. Ayrıca, Lisanssız yazılım kullanan firmalar hakkında verilen mahkeme kararlarının, yüksek tirajlı gazetelerde halka duyurulması prestij ve dolayısıyla müşteri ve ticari itibar kaybına da yol açmaktadır. Faillerin cezalandırılması halinde, aldıkları ceza adli sicil kayıtlarına işlenmektedir. Lisanssız yazılım kullananlar aynı zamanda vergi ziyanına da neden olduklarından, haklarındaki hükmün kesinleşmesi halinde, ilgili vergi dairelerine de suç duyurusunda bulunulmaktadır.


 

Sahte / asılsız ihbarın cezai yaptırımı var mıdır?
ANLAŞ OTOMASYON’ya yapılan ihbarların asılsız olmaması, haksız yere kimsenin suçlanmaması temel hukuk kuralıdır. Ayrıca, ANLAŞ OTOMASYON yapılan ihbarları gerek idari gerekse hukuki yönden inceleyerek işleme almaktadır. Bir ihbarın herhangi bir nedenle sonuçsuz kalması halinde dahi, ihbar edenin kimliği ANLAŞ OTOMASYON’da gizli kalacağı için ihbarı yapan açısından böyle bir cezai yaptırım tehdidi bulunmamaktadır.
Uzman ekibimiz ile iletişime geçin!
İhtiyaçlarınızın tespitini birlikte yaparak çözüm ortağınız olalım...