Listeye Dön
Depo Otomasyonu
Depo Otomasyonu veya Depo Sistemi, 

Depolar veya ambarlar, malzeme ve ürünlerin korunmak ve saklanmak üzere konulduğu depolama yerleridir. Depoların iç içe geçmiş birçok görevi vardır. Bunlardan bazıları, stoklanmak üzere gelen malların teslim alınması, saklanması ve korunması, malların ayrıştırılması, sevk edilmek üzere miktar ve tür olarak seçilmesi ve sevkiyata hazırlanması, sevk edilmesi vb. Ambarların temel görevi kullanılmadığı dönemlerde malzeme ve ürün stoklarının bekletilmesi ve muhafaza edilmesidir.

Hammadde ve malzeme birçok kez, fiilen üretimde kullanılmaya başlanmadan önce tedarik edilirler ve üretimde kullanılacağı ana kadar depolarda bekletilirler. Üretimi tamamlanmış mamuller, müşterilere sevk edileceği zamanı bekler. Toptancı ve perakendecilerin depo ve raflarındaki mallar, son kullanıcıların satın almalarını beklerler.

Ambarların diğer bir görevi, büyük miktarlarda gelen stokları, daha küçük miktarlara ayırmak ve küçük miktarlar halinde depodan çıkmalarını sağlamaktır. Depolar aynı zamanda asorti ve birleştirme işlemini de gerçekleştirirler. Farklı üreticilerden, farklı zamanlarda alınan farklı stoklar, depolarda daha küçük miktarlara ayrıldıktan sonra, depodan beraberce çıkarlar.

Depo sistemi esas olarak hammadde, malzeme ve bitmiş ürünlerin hareketi ve stoklanmasıyla ilgilenir. Depo operasyonları, hammadde, malzeme ve parçaların başlangıç noktasından sevkiyatı ile başlar ve bitmiş ürünün son kullanım noktasında müşteriye teslim edilmesiyle tamamlanır.

Depo otomasyonu ile sağlanan mal akışları, tedarik ve satın alma döngüsünde, hammadde, malzeme ve bileşenlerin tedarikçiden alınarak üretici fabrikaya kadar getirilmesini sağlar. Üretim döngüsünde stok hareketi üç çeşittir. İlki tedarik ve satın alma ile gene stokların üretim aşamalarına aktarılmasıdır. Bu hareket ile üretim operasyonları başlar. İkincisi, üretim sahasında işlem gören malzemenin ve yarı mamullerin, bir operasyondan diğerine transfer edilmesidir. Son olarak üretim operasyonları tamamlanan bitmiş stoklar, müşteriye sevk edilmek üzere sevkiyat sahasına veya stoklanmak üzere mamul deposuna transfer edilir.

Uzman ekibimiz ile iletişime geçin!
İhtiyaçlarınızın tespitini birlikte yaparak çözüm ortağınız olalım...